Rezerwat przyrody Segiet

Rezerwat przyrody Segiet leży na pograniczu Bytomia oraz Tarnowskich Gór, w szczytowych partiach Srebrnej Góry. Rozciąga się on na obszarze 25 hektarów, który kiedyś obejmował dawny Las Segiecki oraz dawne wyrobiska górnicze. Powstał w 1953 roku jako jeden z częściowych polskich rezerwatów przyrody.

Występuje w nim 150-letni, niemal jednolity drzewostan bukowy z domieszką sosny, świerku, jaworu, jodły, brzozy i jarzębu. Jego roślinność można podzielić na trzy zespoły leśne. W północnej części rezerwatu można znaleźć kwaśną buczynę niżową. Jej runo składa się z m.in. konwalii majowej, podagrycznika czy perłówki zwisłej. W części południowej znajduje się ciepłolubna buczyna storczykowa. Ma ona ubogie runo, tworzone przez m.in. borówkę czarną, kosmatkę owłosioną czy śmiałka pogiętego. Pozostały obszar pokrywa żyzna buczyna, która najprawdopodobniej była zdegradowaną, niżową formą żyznej buczyny karpackiej. Na florę rezerwatu składa się 125 gatunków roślin naczyniowych i 40 gatunków mszaków. Zachowały się tu rzadkie gatunki roślin, m.in. objęte ścisłą ochroną: tojad dzióbaty, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, storczyki (np. buławnik czerwony czy kruszczyk szerokolistny) oraz pod częściową ochroną: kopytnik pospolity, marzanka wonna, kalina koralowa, pierwiosnka lekarska.

Rezerwat przyrody Segiet

 

Fauna rezerwatu jest mniej znana. Występują tu ptaki, m.in. rudzik, kos, kowalik, dzięcioł czarny, bogatka, świstunka leśna; płazy: żaba trawna, ropucha szara, traszka grzebieniasta; gady: jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata; ssaki: tchórz zwyczajny, dzik, sarna, ryjówka.

Teren posiada liczne zapadliska i wzniesienia, przez co jest mocno pofałdowany. Mieści się w mezoregionie Garbu Tarnogórskiego o podłożu geologicznym złożonym głównie z osadów środkowotriasowych. Składają się na niego przede wszystkim margle, wapienie oraz margliste, kruszconośne lub diploporowe dolomity. Gdzieniegdzie można natrafić na utwory czwartorzędowe, takie jak piaski polodowcowe.

Z rezerwatem leśnym Segiet związane są tzw. Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie. Stanowią one największe śląskie zimowiska dla nietoperzy.

 

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz